Project omschrijving

Gemeente Borne had een DBMO contract gesloten met Dura Vermeer Hengelo voor de nieuwbouw van de voorzieningencluster De Veste te Borne.

De gebouwde voorzieningencluster omvat in hoofdzaak:
• een basisschool met 17 lokalen.
• kinderopvangvoorzieningen met buitenschoolse opvang.
• een sporthal.

Het gehele complex is binnen 1 jaar bouwtijd gerealiseerd.

Flevo bouwadvies heeft de kwaliteitssupervisie verzorgd.

Opdrachtgever: Gemeente Borne
Projectmanagement: Twynstra Gudde uit Amersfoort