Projectmanagement en huisvestingsmanagement

 • Projectmanagement bij de renovatie in bewoonde staat van 276 huurwoningen met 6 BOG’s aan het complex Dulongstraat e.o. in Amsteldorp te Amsterdam in opdracht van Woningstichting Rochdale te Amsterdam.
 • Projectmanagement bij de hoogniveau renovatie en van het gas af halen van 112 huurwoningen in het van Eesterenmuseum  in de Dobbebuurt  te Amsterdam in opdracht van Woningstichting Rochdale te Amsterdam.
 • Projectmanagement bij de hoogniveau renovatie en van het gas af halen van 189 huurwoningen in het van Eesterenmuseum in de Dobbebuurt te Amsterdam in opdracht van Woningstichting Rochdale te Amsterdam.
 • Projectmanagement bij de renovatie van 259 huurwoningen aan het complex 12401 Bezaanjachtplein e.o. te Amsterdam Noord in opdracht van Woningstichting Rochdale te Amsterdam.
 • Projectondersteuning, planvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van meerdere onderhoudsprojecten voor meerdere VvE’s in Hilversum en Amsterdam in opdracht van diverse VvE’s en Stadgenoot.
 • Projectmanagement en uitvoeringsbegeleiding bij het Groot Onderhoud aan het monument Tetterodegebouw aan de Da Costakade te Amsterdam in opdracht van Stadgenoot te Amsterdam.
 • Projectmanagement hoogniveau renovatie aan woningen en winkels aan complexen N45 en N46 in de Czaar Peterbuurt te Amsterdam in opdracht van Woningstichting Eigen Haard te Amsterdam.
 • Projectmanagement voor het bouwrijp maken van een omvangrijke slooplocatie op de campus van de TU Delft voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw van 11.600 m2 en 4500 m2 parkeervoorzieningen in opdracht van de Haagse Hogeschool te Den Haag.
 • Projectmanagement voor de herhuisvesting van de Sociale Werkvoorziening voor Combiwerk te Delft.
 • Projectmanagement voor de nieuwbouw van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) (omvang ca. 18.000 m2) in opdracht van SWA te Alphen aan den Rijn.
 • Huisvestingsmanagement en projectmanagement voor diverse huisvestingsprojecten in de Geestelijke Gezondheidszorg voor Vastgoed en Facilities van GGZ groep Europoort te Barendrecht en RIBW Kennemerland/ Amstelland en de Meerlanden te Haarlem.
 • Projectmanagement voor de verbouwing van het eigen kantoor van de Goede Woning te Zoetermeer.