Project omschrijving

Twynstra Gudde is de winnaar van de Europese aanbestedingsprocedure voor het contractmanagement van deze nieuwbouw. TG heeft Flevo bouwadvies gevraagd deel te nemen in het contractmanagement team. Flevo bouwadvies werkt hier samen met Pieters Bouwtechniek, Techniplan, van Zanten Raadgevende ingenieurs, Zwarts & Jansma Architects en uiteraard TG.

Het contractmanagement team toetst de uitvoering van het zogeheten Design & Build contract tussen het uitvoerend TBI-consortium en EPO door systeemgerichte contractbeheersing. Deze methode, in Nederland tot nu toe voornamelijk toegepast bij infrastructurele projecten, behelst het uitvoeren van activiteiten die erop gericht zijn zeker te stellen dat de eisen uit het contract worden nagekomen en dat de risico’s voor de opdrachtgever optimaal beheerst worden.

Flevo bouwadvies verzorgt het quality management op de bouwplaats.

Vanuit de lucht zie je pas echt goed hoe het nieuwe kantoorgebouw voor het European Patent Office eruit komt te zien! Bekijk de onderstaande filmpjes voor een mooie indruk.

Opdrachtgever: Twynstra Gudde.
Architect: Jean Nouvel, in samenwerking met Dam & Partners architecten